پیش ساخته های بتنی

محصولات پیش ساخته بتنی امروزه نقش به سزایی در صنعت ساختمان ایفا می کند. با پیشرفت فناوری های ساخت استفاده از مصالح سنتی جای خود را به قطعات پیش ساخته و مصالح آماده داده است. از همین رو شرکت مهرازان نیارش کاسپین با تکیه بر توان تولید داخلی اقدام به عرضه این محصول بتنی نموده است که با روش های تخصصی تولید و نگهداری می شوند. و همچنین با استفاده از متخصصین و آزمایشگاه های مجهز مورد ارزیابی مستمر کیفی قرار میگیرند. از جمله این محصولات می توان به دیوارهای پیش ساخته بتنی، باکس های بتنی، دال ها، جدول ها، لوله های مسلح، فونداسیون های آماده و … اشاره نمود.